Pintores Famosos

In Glogpedia

by Juanafer
Last updated 7 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Graphic Arts

Toggle fullscreen Print glog
Pintores Famosos

OUTROS PINTORES

SALVADORDALÍ

Pintores famosos

Vasili Kandinski foi un pintor ruso, precursor da abstracción en pintura e teórico da arte, considérase que con el comeza a abstracción lírica

Citations:

Enter text

JOANMIRÓ

ROMERO BRITO

Kandinsky

PABLOPICASSO

Van Gogh

Antonio TapiesManuel MillaresAntonio SauraMaruja Mallo

Your headline here

O bo de Picasso é que é capaz de revolucionar a pintura do século XX co inicio do cubismo no ano 1907, xa que a súa obra cubista será unha referencia para a maioría de artistas do momento polo que ten de novedoso. Picasso é capaz de ofrecer en pintura algo que a fotografía non pode ofrecer, por iso é recoñecido como pintor.

Foi un pintor e escultor español, creador, xunto con Georges Braque e Juan Gris, do movemento cubista

É un pintor e escultor brasileiro. Combina elementos do cubismo estereotipados, a arte pop e a pintura de graffiti no seu traballo.

Vincent Willem van Gogh foi un pintor neerlandés, un dos principais exponentes do postimpresionismo. Pintou uns 900 cadros e realizou máis de 1600 debuxos

Dalí, foi pintor, escultor, grabador, escenógrafo e escritor español. Considéraselle un dos máximos representantes do surrealismo


Comments

    There are no comments for this Glog.