Next-Gen

Petter Dass

by You,
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History

Toggle fullscreen Print glog
Petter Dass

Petter Dass

Petter Dass var en norsk teolog og dikter. Han var sogneprest til Alstahaug i Nordland.

Petter Dass var sønn av Peiter Dundas som innvandret med sin søster fra Dundee i Skottland, derav navnet Dundas, forkortet til Dass og tok borgerskap i Bergen i 1635.

Ble født ca. 1646, døde 17. august 1707

Studerte teologi i København i 2–3 år og tok den nødvendige presteeksamen . Etter studietiden i København vendte han hjem til Helgeland. Først arbeidet han som huslærer. Deretter fikk han ansettelse som prest, til å begynne med som såkalt personell kapellan

Dass' forfatterskap er skrevet i en poetisk form og har sine forutsetninger både i de klassisk-retoriske normene som ble innlært via latinskole og universitet, og i 1600-tallets lutherske ortodoksi. Samtidig kan man spore den interesse for å utvikle en nasjonal kultur og et nasjonalt språk etter klassisk mønster som fantes i Dass' samtid.


Comments

    There are no comments for this Glog.