Petofi Sandor

In Glogpedia

by krisztinameszar22
Last updated 6 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writers Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Petofi Sandor

1822. december 31-én született, Kiskőrösön, Petrovics Sándor néven. Apja Petrovics István, szerb származású mészárosmester. Anyja Hrúz Mária, aki eredetileg szlovák anyanyelvű volt, a magyar nyelv használatára csak asszony korában tért át.

Egy estém otthon

1826 - Tanulmányok kezdete Félágyházán1828 - Evangélikus népiskola1831 - Sárszentlőrinci algimnázium1833- Pesti német gimnázium1835 - Aszódi algimnázium1838 - Selmecbányai Líceum

Petőfi összes költeményét megtalálhatod itt:http://mek.oszk.hu/01000/01006/html/

Borozgatánk apámmal;Ivott a jó öreg,S a kedvemért ez egyszer Az isten áldja meg!Soká nem voltam otthon,Oly rég nem láta már,Úgy megvénült azóta Hja, az idő lejár.Beszéltünk erről, arról,Amint nyelvünkre jött;Még a szinészetről isSok más egyéb között.Szemében „mesterségem”Most is nagy szálka még;Előitéletét azÉvek nem szünteték.„No csak hitvány egy életAz a komédia!”Fülemnek ily dicséréstKellett hallgatnia.„Tudom, sokat koplaltál,Mutatja is szined.Szeretném látni egyszer,Mint hánysz bukfenceket.”Én műértő beszéditMosolygva hallgatám;De ő makacs fej! föl nemVilágosíthatám.Továbbá elszavaltamEgy bordalom neki;S nagyon, nagyon örültem,Hogy megnevetteti.De ő nem tartja nagyra,Hogy költő-fia van;Előtte minden ilyesDolog haszontalan.Nem is lehet csodálni!Csak húsvágáshoz ért;Nem sok hajszála hullt kiA tudományokért.Utóbb, midőn a bornakEdénye kiürűlt,Én írogatni kezdtem,Ő meg nyugonni dűlt.De ekkor száz kérdésselÁllott elő anyám;Felelnem kelle hát azIrást abban hagyám.És vége-hossza nem lettKérdezgetésinek;De nekem e kérdésekOlyan jól estenek,Mert mindenik tükör volt,Ahonnan láthatám:Hogy a földön nekem vanLegszeretőbb anyám!

Halála

1849. július 31-én Segesváron vesztette életét. " Petőfi kétségtelenül elesett, mint a szabadságharc egyik legnagyobb áldozata, megpecsételve vérével költészetét. Bizonnyal ott nyugszik a fehéregyházi hősök közös sírjában. "

PETŐFISándor

Származása

Tanulmányok

A márciusi ifjú

Hallgasd meg a verset!

"Munkásságával és hazaszeretetével Petőfi a magyar nép nemzeti ikonjává vált."


Comments

    There are no comments for this Glog.