Perbandingan Bentuk Muka Bumi

In Glogpedia

by jaya9
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography

Toggle fullscreen Print glog
Perbandingan Bentuk Muka Bumi

Sungai Menam Chao Praya

INDONESIA Di Pulau Jawa, padi ditanam dikawasan dataran dan juga di cerunbukit.Padi ditanam dicerun gunung berapiyang berteres kerana:Kawasan tanah pamah dandatarannya terhadPenduduknya padatTanah lava besnya subur Penanaman padi berteres di cerungunung berapi juga dapatmengurangkan kadar hakisan tanah.

PERBANDINGAN BENTUK MUKA BUMI

MALAYSIACerun yang curam dengan aliransungai yang deras sesuai dijadikantapak penjanaan kuasaelektrikhidro.Contohnya:Empangan Chenderoh (Perak)Empangan Temenggor (Perak)Empangan Kenyir (Trengganu)Empangan Batang Ai (Sarawak)Kawasan tanah tinggi ini juga sesuaisebagai tempat penanaman tanamanhawa sederhana seperti sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bungaan dan teh

SWITSZERLANDNegara yang bergunung-ganang.Kawasan tanah tinggi meliputi sebahagian besar PergununganAlps. Kawasan pergunungannya menggalakkan industri pelancongan kerana Musim panas yang nyamanMusim sejuknya yang bersalji.Tanahnya yang bersalji sesuai untuk kegiatan meluncur dan permainan hoki atas salji.Pemandangannya yang indah dan menghijau pada musim panas.

Gunung Alps

Gunung Kinabalu

MALAYSIA Cerun Tanah Tinggi Cameron danTanah Tinggi Kundasang sesuai untuk penanaman hawa sederhana sepertiteh, sayur-sayuran, bunga-bungaandan buah-buahan.Tanaman ini sesuai ditanam di cerun tanah tinggi ini kerana:Min suhu kira-kira 18 CHujan tahunan melebihi 2000mm Bersaliran baik (air tidak bertakung)Bertanih laterit (kesan luluhawa) Tanaman juga ditanam cerun yang diteres bagi mengurangkan kadar hakisan tanah.

THAILAND Menam Chao Praya merupakan sungai utama yang terpanjang(kira- kira 1 300km ) di Thailand.Ia merupakan jalan pengangkutan air utama di Thailand dan digelar sebagai nadi lalu lintas di Thailand.Sungai ini dapat dimudiki kapal-kapalsederhana besar :Sejauh 402km darimuaranyapada musim lembap.Sejauh 190km dari muaranyapada musim kering.Sungai Menam Chao Praya dancawangan-cawangannya sepertiMe Ping, Me Wang, Me Yom dan Me Nam penting untuk mengangkut penumpang, kayubalak, hasil pertanian dan hasil perlombongan dari kawasan pedalaman

MALAYSIASungai juga merupakan jalan pengangkutan yang penting di kawasan pedalaman terutamanya di Sabah danSarawak.Jalan pengangkutan yang utama diMalaysia ialah Sungai Rajang, SungaiBaram, Sungai Kinabatangan dan SungaiPahang.Sungai Rajang merupakan jalan pengangkutan utama di pedalamanSarawak.Kapal sederhana besar boleh memudikiSungai Rajang sehingga ke bandar Kapityang jauh di pedalaman.Sungai Rajang juga penting untukpenjanaan kuasa hidroelektrik iaitu melaluiEmpangan Pelagus.

Sungai Rajang

MALAYSIA Di Malaysia, Tasik Bera(keluasan 61.5km ), Tasik Chini(keluasan 10 km ) dan LoaganBunut / Tasik Bunut di Miri(keluasan 9 km ) merupakantasik semulajadi yang penting.Tasik Bera dan Tasik Chinipenting sebagai kawasanpelancongan dan perikanan air tawar.Manakala tasik-tasik buatanmanusia utama di Malaysia ialahseperti:Tasik Kenyir (Terengganu)Tasik Temenggor (Perak)Tasik Chenderoh (Perak)Tasik Banding (Perak)Tasik Perdana (KualaLumpur)Tasik Titiwangsa Kuala

KAMPUCHEATonle Sap di Kampuchea merupakan tasik air tawar yang terbesar di AsiaTenggara. (Pada musim hujan (Jun-Nov) isipadu air bertambah dansaiznya akan menjadi kira-kira 4700km manakala pada musimkering saiznya menjadi kecil iaitu kira-kira( 1 600km )Perikanan merupakan kegiatan ekonomi terpenting di Tonle Sap.Kegiatan perikanan di Tasik TonleSap dijalankan sepanjang tahun.Ikan yang ditangkap adalah untukmemenuhi permintaan pasarantempatan dan juga dieksport

Tasik Tonle Sap

Tasik Bera

Tasik Chini


Comments

    There are no comments for this Glog.