Pencemaran Udara

In Glogpedia

by USAHA25
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Ecology
Grade:
6,7,8,9

Toggle fullscreen Print glog
Pencemaran Udara

*aktiviti pembangunan dan perindustrian-perkembangan ekonomi dunia bergantung kepada industri-industri yang menghasilkan barang untuk dieksport atau untuk aktiviti perniagaan domestik.*kenderaan motor-masyarakat moden amat bergantung.*pembakaran terbuka-pembakan terbuka sering berlaku di kawasan pelupusan sampah,sisa pepejal di kawasan industri & tapak pembangunan.keadaan ini menyebabkan akan berlakunya jerebu.*aktiviti harian manusia-isi rumah menyumbang kepada pencemaran udara melalui penggunaan tenaga untuk mesin dan perkakas elektrikseperti peti sejuk dan penyaman udara.

Punca Pencemaran Udara

*penampalan ozon-bahagian ozon yang berlubang ditampal dengan mengionkan oksigen di atmosfera.*memperkenalkan undang-undang-pihak kerajaan yang bertindak sebagai agen pentadbiran negara telah mengubalkan pelbagai undang-undang dalam mengawal pelbagai pencemaran.*penggunaan teknologi-dengan adanya teknologi moden,penggunaan kenderaan menggunakan kuasa elektrik sedang dikaji secara giat di negara-negara barat.*kitar semula-memproses atau menggunakan semula bahan buangan.

*kesihatan manusia akan terjejas.*tumbuhan akan mengalami kerosakan seperti nerosis atau klorosis.*haiwan akan terancam atau mati.*bahan akan mengalami kerosakan seperti kekotoran pada pakaian,pencemaran pada dinding bangunan & sebagainya.*berlaku pemanasan global akibat penyusutan lapisan ozon.*berlakunya hujan asid.*atmosfera menipis.

Cara Mengatasi Pencemaran Udara

Kesan Pencemaran Udara

PENCEMARAN UDARA


Comments

    There are no comments for this Glog.