Pemeliharaan & Pemuliharaan Bumi

In Glogpedia

by jaya9
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Ecosystems

Toggle fullscreen Print glog
Pemeliharaan & Pemuliharaan Bumi

PEMELIHARAAN &PEMULIHARAAN BUMI

Kepentingan Pemeliharaan dan Pemuliharaan Sumber di Bumi Kepentingan alam sekitar kepada sistem pernafasan kita. Persekitaran yangbersih membolehkan kita menyedut udara yang segar. Udara yang bersih dan segar sememangnya amat penting untuk kesihatan. Kawasan yang segar dan bersihlazimnya dipenuhi dengan tumbuhan menghijau. Tumbuh-tumbuhan akanmembebaskan oksigen ke udara dan membolehkan badan kita mendapat bekalanoksigen secukupnya. Selain itu, alam sekitar yang bersih membolehkan kitamenikmati keselesaan. Cuaca panas dan kering yang disebabkan oleh kenaikansuhu dapat dielakkan dan membolehkan kita menjalankan kehidupan dalamkeadaan yang baik. Melalui persekitaran yang segar dan nyaman juga, orang ramaiboleh melakukan aktiviti luar dan beriadah tanpa gangguan yang boleh menimbulkanperasaan rimas, marah dan tidak selesa. Aktiviti riadah yang dijalankan dalamkeadaan bersih akan menguatkan kesihatan kita. Dengan ini, kesihatan manusiaakan terjamin.

Maksud Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Sumber Di BumiPemeliharaan - tindakan melindungi sumber-sumber di bumi tersebut supaya dapatmengekalkan keadaan alam semula jadinya.Pemuliharaan–cara penggunaan,pengendalian dan pengurusan sumber alam untukmengelakkankerugian,kerosakan dan pembaziran. Pemeliharaandan pemuliharaan sumber dapat memastikan kesinambungansumber alam untuk generasi akan datang.

Kitar semula ialah proses mengolah semula bahan buangan untuk menghasilkan barangan yang baru. Kitar semula mengurangkan bahan buangan, mengurangkan penggunaan bahan mentah baru, mengurangkan penggunaan tenaga, mengurangkan pencemaran udara (dari pembakaran), dan pencemaran air (dari tapak perlupusan) dan mengurangkan pengeluaran gas rumah hijau berbanding penghasilan barang baru dari bahan mentah.[1][2] Kitar semula adalah komponen utama bagi pengurusan bahan buangan moden dan komponen ketiga bagi "Pengurangan pembaziran, Guna semula, Kitar semula" hieraki buangan.

Langkah-Langkah Untuk Memelihara Dan Memulihara Sumber-Sumber Bumi-Penghutanan semula-Penggunaan baja organik-Kaedah biologi-Pertanian tetap


Comments

    There are no comments for this Glog.