Paul Peter Rubens- Vrouwen

In Glogpedia

by EstelleMarleen
Last updated 6 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Artist Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Paul Peter Rubens- Vrouwen

Paul Peter Rubens

De Vlaamse barokschilder, tekenaar en diplomaat Paul Peter Rubens liet in 1610, na zijn huwelijk met zijn toenmalige vrouw Isabella Brant, een woning in de Wapper in Antwerpen verbouwen tot zijn 'droompaleis'. Rubens zelf maakte het ontwerp voor dit huis, waarbij hij door een combinatie van zowel de Italiaanse renaissancepaleizen als de Vlaamse barokstijl geïnspireerd raakte en daarbij zijn eigen stijl creeërde. Het huis diende zowel als woon- als werkplek, waarbij hij naast zijn woonruimte een atelier inrichtte voor zijn leerlingen, die hier hun schildertalenten goed konden ontwikkelen. Op de bovenverdieping is Rubens' privé-atelier te bewonderen, waar hij hard werkte aan zijn eigen schilderijen, portretten en tekeningen. Daarnaast zijn er velen brieven te vinden, die Rubens aan correspondenties zowel in het binnen- als buitenland stuurde. Deze zijn onder andere geschreven in het Italiaans, Latijn, Frans en Nederlands. Achter het huis is de prachtige en nogsteeds goed verzorgde tuin te zien, die naar de rijkdom van de eigenaar verwijst. Het huis is nu ingericht als museum, waar de bezoekers de ongelooflijke leef- en werkomgeving van deze belangrijke figuur kunnen bewonderen.

Rubens' huis

Paul Peter Rubens ontleende veel van zijn inspiratie aan de oudheid, waar ook veel naar verwezen wordt in zijn werken. Verschillende elementen uit de oudheid zijn in velen vormen terug te vinden in en rondom het huis van Rubens.. Om te beginnen: Het Palazzo van Rubens: deze heeft hij zelf ontworpen, met invloedssferen uit de oudheid, zoals de prachtige triomfboog die links in de hoek nog goed te zien is. Boven het portiek zijn de goden Mercurius (links) en Minerva (rechts) te zien. ( Op de derde afbeelding zichtbaar) Mercurius, god van de handel, diplomaten, schilderkunst en reizigers en Minerva, godin van de wijsheid, hebben niet zomaar het privelège gehad om hierboven geplaatst te worden, met uitzicht over Rubens' huis. Rubens heeft ze hier geplaatst om te laten zien dat dit het huis van de schilderkunst en kennis is. Ook beelden van Socrates en Neptunus in en rondom het huis laten deze verbindenis met Rubens en de oudheid duidelijk zien.

Rubens' vrouwen

Rubens en de oudheid

De rubensfiguur: een mollig vrouwenfiguur zoals vaak voorkomt op schilderijen van Rubens (1577-1640). Deze hedendaagse definitie van een 'rubensfiguur' zegt al genoeg over de manier waarop Rubens dacht over de in zijn ogen 'ideale' vrouw en op welke manier hij deze op zijn schilderijen graag weergegeven zag. Hij zag de vrouw graag wat weelderig, met mooie rondingen. Er moet hierbij ook rekening gehouden worden met het ideaal van de vrouwelijke schoonheid in de tijd dat Rubens leefde. Die werdt heel anders beleefd als tegenwoordig. Een wat mollerige vrouw had blijkbaar geld om genoeg voedsel te kopen. Ook hoefde ze vaak niet te werken, waardoor zij minder slank bleef als andere vrouwen. De weelderigheid werd zo dus als een vorm van welvarendheid ervaren.Vrouwen speelden een belangrijke rol in het leven van Rubens en dus ook in zijn schilderijen. Onder aan de pagina staan de twee echtgenoten van Rubens afgebeeld, die onder andere ook invloed gehad hebben op zijn werken en leefwijze.

Hier het bekende Palazzo van Rubens, waar hij afgebeeld staat mijn zijn vrouw Hélène Fourment en hun kind. Zijn 'binnentuin' is onveranderd gebleven, behalve het ontbreken van de goden Mercurius en Minerva op het portiek. De gedetailleerdheid van het schilderij, de kleurenovergangen, de diepgang en de secuurheid waarmee Rubens dit zo heeft kunnen afbeelden, is ongelooflijk. Vooral als je er echt geweest bent!

Palazzo van Rubens

De twee vrouwen die een belangrijke rol in het leven van Rubens gespeeld hebben, staan hiernaast afgebeeld. Links is Rubens' eerste vrouw te zien: de Vlaamse Isabella Brant. Zij was een belangrijk model voor velen schilderijen van Rubens, waarvan verschillende nog te bewonderen zijn. Zij kregen samen drie kinderen, waarna zij op haar vierendertigste jaar overleed aan de pest.In December 1630, vier jaar na de dood van Isabella Brant, huwde de drieenvijftig jaar oude Rubens de nog zestien jarige Hélène Fourment, dochter van een Antwerpse zijdekoopman. Ook zij werd het onderwerp van diverse schilderijen, waarnaast zij ook modeleerde voor andere religieuze en mythologische schilderijen van Rubens. Zij kregen samen vijf kinderen, waarbij de jongste geboren werd toen Rubens al overleden was. Hélèna's schoonheid werd enorm geprezen, door onder andere vrienden van Rubens, een dichter en een landvoogd, waarbij verschillende uitspraken ontstonden als: ' Helena van Antwerpen overtreft Helena van Troje ver' . Voor Rubens was de huwelijk met Hélèna Fourment het begin van een hele verandering in zijn leven, waarbij hij zijn carrière aan het hof en in de diplomatie veranderde in een leven op het platteland. Deze transformatie is ook in zijn schilderijen waar te nemen, waarbij Rubens steeds meer over gaat van het religieuze naar het mythologische beeld.

Rubens' echtgenoten


Comments

    There are no comments for this Glog.