Paraziti

In Glogpedia

by kuczman
Last updated 11 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Life Science

Toggle fullscreen Print glog
Paraziti

JE TO K NEVÍŘE ,ALE VŠICHNI ŽIVOČICHOVÉ NA TOMTO POSTERU PATŘI DO STEJNÉHO ŽIVOČIŠNÉHO KMENE. JEDNI ŽIJÍ VE VODĚ A HÝŘÍ BARVAMI. JINÍ ŽIJÍ V TĚLECH OBRATLOVCŮ A ZPŮSOBUJÍ JIM VELMI NEPŘÍJEMNÉ PROBLÉMY.

TASEMNICE

PLOŠTĚNKY

Ploštěnka mléčná

Ploštěnka černá

Tasemnice dlouhočlenná

Motolice jaterní


Comments

    There are no comments for this Glog.