Papierosy to zło

In Glogpedia

by Gilusek
Last updated 3 years ago

Discipline:
Health & Fitness
Subject:
Health

Toggle fullscreen Print glog
Papierosy to zło

Papieros

RYZYKO PALENIA

Co pozostaje w

Dinner

płuchach po

Co grozi placzowi

400 papierosach

Płuca zdrowevspłuca palacza


Comments

    There are no comments for this Glog.