Pan Tadeusz

In Glogpedia

by weron555
Last updated 5 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Book Reports
Grade:
7,8,9,10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
Pan Tadeusz

Pan Tadeusz

MIESZKAŃCY DWORKU: Sędzia Soplica Zosia Telimena Wojski HreczechaTekla HreczeszankaTadeusz SoplicaProtazy Brzuchalski

Adam MickiewiczNależy on do największych twórców literatury polskiej. Jego życie jest przykładem klasycznej biografii romantycznej, typowej dla całego pokolenia. Określały ją m.in. sytuacja panująca w kraju, światopogląd romantyczny oraz echo powstania.

Goscie Dworku : Podkomorzy AsesorRejent Bolesta Ksiądz Robak (w rzeczywistości Jacek Soplica) Hrabia Nikita Rykow

Film


Comments

    There are no comments for this Glog.