Pahang

In Glogpedia

by jaya17
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History

Toggle fullscreen Print glog
Pahang

KAPUR BERUS

GAHARU

BIJI TIMAH

PAHANG

TAHUN 1641-1882Pahang diletakkan di bawah pemerintahan Ymatuan Muda Johor iatu BajauBerakhirlah pemerintahan Pahang daripada keturunan MelakaBerlaku perpecahan dalam kerajaan Johor dan Pahang diletakkan di bawah penguasaan Bendahara Johor

ASAL-USUL NAMA PAHANGCHINA-phang/phangh,chao ju-kua,pong fongMELAYUpokok mahangSEJ. MELAYUpuraARABfahan

TAHUN 1470Sultan Mansur Shah menabalkan Raja Muhammad menjadi Sultan PahangTAHUN 1882Bendahara Wan Ahmad menjadi sultan dengan gelaran Sultan Ahmad Al-Muadzam Shah selepas merampas kuasa daripada Bendahara Tun Mutahir

KAYU KAPUR

BERAS

ASAL-USUL KESULTANAN PAHANGMuhammad Farees Ashraf Bin Noh1 JAYA

KEKAYAAN EKONOMIPAHANG


Comments