PAC 1

by sonjan
Last updated 7 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Vocational & Technology
Subject:
Computer & Information

Toggle fullscreen Print glog
PAC 1

EaD??? / e-learning ???

E-learning

Fes click per saber més sobre e-learning i EaD

Your text here

EaD

Evolució en el temps

Teories de l'EaD

Tendencies de FuturEn un futur no tindrà sentit distingir entre educació presencial i educació a distància.Innovar un ambient d'aprenentatge a distancia, no es traslladar la docència d'una aula d'adobe a un aula virtual, es transformar unes bases, les relacions personals amb les que es donen els processos educatius.

ANÀLISIS DE LES TENDÈNCIES DE FUTURIntentar solucionar la falta d' estratègies i polítiques públiques que acreditin i donin significat als processos educatius i validin les pràctiques pedagògiques.La qualitat ha de ser regulada estrictament pel govern i millorada per la dinàmica del mercat, és un element democratitzador que es configura per la capacitat que té el govern i l'Estat d'assegurar als ciutadans una educació pertinent, congruent i suficient.El prioritari passa per ensenyar a pensar i per atorgar educació equitativa, amb qualitat. No només amb alfabetitzar, a més serà necessari alfabetitzar digitalment, per a això s'haurà d'aplicar el que retòricament s'accepta: elevar la despesa educativa i aplicar-ho coherent, pertinentment, amb equitat i qualitat.És necessari no sustentar el canvi educatiu només en l'ús intensiu de TIC sinó al mateix temps que s'estén la connectivitat tecnològica, canviïn els patrons d'ús de les mateixes. Fer transparent en la practica docent els canvis dels paradigmes educatius i pedagògics.

TENDENCIES DE FUTURLa incorporació de les TIC haurà de fer-se tant a la vida quotidiana de les escoles la virtualizació; com en l'aprenentatge continu, en la flexibilització i obertura de les curriculars en la incorporació de nous models pedagògics basats en l'aprenentatge.La part crucial de la innovació educativa consistirà no només a habilitar als docents en l'ús de les TIC sinó a modificar el paradigma educatiu de la seva pràctica.L'organització educativa, haurà de flexibilitzar la seva organització a fi de construir un model que li permeti adaptar-se a un entorn canviant i complex. Aquests models tendiran, a integrar totes les possibilitats o modalitats educatives sota diverses formes de col•laboració interinstitucional: des de les formes tradicionals fins a la creació de consorcis educatius tant per oferir serveis com per certificar coneixements i assegurar la seva qualitat.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.