Next-Gen

Övergödning

by Haija
Last updated 4 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Övergödning

Övergödning uppstår när utsläppet av för mycket gödande växtnäringsämnen i mark och vattendrag

Övergödning sker på grund av * utsläpp av för mycket gödande näringsämnen - som fosfor och kväve - i mark och vattendrag* jordbrukets läckage av fosfor och kväve* utsläpp från skogsbruk, reningsverk, industrier och trafik* utsläpp av fossila bränslen

Konsekvenserna av övergödning är* nästan allt liv nära övergödda botten dör som exempelvis fiskar* algblomning som kan ge en äcklig lukt och smak* algerna kan vara giftiga* sjön blir snabbare våtmark

Genom att minska gödselsanvändandet eller köpa miljövänligt gödsel kan vi minimera övergödning. Vi släpper ut fossila bränslen som bidrar till att kväveoxider bildas, och som gör att vi måste minska på bilåkandet.Vi kan rena kväve och fosfor.

När vi tillför för mycket näring - som kväve och fosfor - till naturen som den inte kan ta upp. Det som då blir över hamnar i sjöar och hav. Kväve och fosfor kommer ner i sjön och havet mer än vad som är normalt.

Vad är övergödning?

Eutrofiering - ett annat ord för övergödning

Detta är ett globalt problem eftersom det påverkar många länder (bland annat de runt om Östersjön). Övergödning påverkar både individen och samhället. Inidivden drabbas på så sätt att man inte kan bada vissa delar av sommaren på grund av algblomningen. Vi kan inte äta lika mycket fisk eftersom den håller på att ta slut och den kan även innehålla mycket gift.

Samhället drabbas eftersom havet ingår i ekosystemet. Vi har bidragit till att bland annat korallreven blivit hotade, detta på svenskt vatten.Vi kommer heller inte kunna äta fisk om detta fortsätter för då kommer alla havsdjur utrotas. Korallreven som är ett ekosystemet är hotat och det är dåligt eftersom korallreven har användts till läkemedel.

HUR KAN VI MINSKA PÅ ÖVERGÖDNINGEN?


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.