Ossos I Musculs

In Glogpedia

by angelsgm
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Human Anatomy

Toggle fullscreen Print glog
Ossos I Musculs

L'os és un teixit conjuntiu, de notable elasticitat, lleuger i de gran duresa. Compost per cèl·lules especialitzades i fibres que formen una matriu. En els vertebrats efectua una triple funció: la de sosteniment del cos, la de protecció d'alguns òrgans i la de possibilitar el moviment.

El muscul es el teixit contractil del cos. Son els instruments immediats per a produir o contrarestar els moviments. L'element anatomic constitutiu es la fibra muscular, que pot esser llisa o estriada.

musculs

OSSOS I MUSCULS

TRAUMATOLOGIA

La Traumatología es la rama de la medicina que se dedica al estudio de las lesiones del aparato locomotor. Aquesta va junt amb l'ortopedia que es una especialidad médica dedicada a corregir o de evitar las deformidades

ossos

1)-La contracció muscular es produeix per l’escurçament de lesfibres que formen cada múscul.2)-Una bona musculatura és preventiu davant el risc de lesió i en elmanteniment de la postura corporal.3)El pilates, ens ajuda a tenir una bona postura.

EXPLICACIO DE L'ESQUELET

CONSELLS

CURIOSITATS

Your paragraph here

Your paragraph here

L'esquelet adult és format per 206 o més ossos, alguns dels quals són fusionats que es complementen amb els lligaments, tendons, músculs i cartílags.


Comments

    There are no comments for this Glog.