Osnovne geografske alatke

In Glogpedia

by BiljaPo
Last updated 1 year ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography
Grade:
5,6,7,8

Toggle fullscreen Print glog
Osnovne geografske alatke

Globus je umanjeni loptasti prikaz Zemlje, planeta ili nebeske sfere sa ucrtanim kartografskim prikazom date površine.

Karta ili mapa je umanjena slika Zemljine površine, nekog dela Zemljine površine ili neba. Zemljina površina, zbog zakrivljenosti, ne može se prikazati u ravni bez deformacija, a ne mogu se prikazati ni sve pojedinosti i svi objekti na Zemljinoj površini. Prema tome karte su deformisane i pojednostavljene slike Zemljine površine s unapred određenom svrhom. Upotrebljavaju se za različite naučne, tehničke, ekonomske, vojne i kulturne potrebe, pa se i dele prema razmeri, sadržaju i svrsi.Karta kao pojednostavljen prikaz prostora i navigacijske pomoći ističe odnose među objektima unutar prostora. Karta je dvodimenzionalni, geometrijski pouzdan prikaz trodimenzionalnog prostora. Nauka i umeće izrade karata naziva se kartografija.Mapa sveta - karta sveta

Atlas je zbirka astronomskih i geografskih karata pravilno sređenih u sadržajnu celinu. Naziv je dobio po mitološkom biću Atlasu koji se javlja u 16. veku na naslovnoj stranici Merkatorove zbirke karata). Pored geografskog atlasa postoji i enciklopedijski atlas koji predstavlja zbirku tablica, grafikona i ilustracija iz oblasti botanke, zoologije, medicine i dr.

OSNOVNE GEOGRAFSKE ALATKE

''Atlas je niz karata koje namenski i sadržajno čine celinu povezenu u knjigu, ili je izdat kao poseban skup pojedinačnih karata. Atlas je logički poređana zbirka karata, često povezana u оobliku knjige.'' (Arlinghaus S.L, 1994)


Comments

    There are no comments for this Glog.