Osmij, Os (nije jos zavrseno :'))

by kemija
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry
Grade:
7

Toggle fullscreen Print glog
Osmij, Os (nije jos zavrseno :'))

Your text here

Element Osmij je dobio ime po grčkoj riječi za miris, osme.

Kemijski element Osmij nosi u periodnom sustavu elemenata simbol Os, atomski (redni) broj mu je 76, a atomska masa mu iznosi 190,23(3).Osmijevi kristali, izgrađeni kemijskim prijenosom paraOsmij je sivomodar, tvrd metal, visokog tališta. Rabi se kao katalizator.Osmij ima najveću gustoću od svih kemijskih elemenata. Kocka brida 33 cm teži kao manji auto.

Osmij

Opis: Osmij je sjajan, srebrnkast metal iz platinske skupine. Otporan je na utjecaje zraka, vode i kiselina, ali se otapa u lužinama. Metalni osmij ima prepoznatljiv miris zbog formiranja osmijevog tetroksida, OsO4. Metal se koristi u legurama i katalizatorima.

Otkriće: Osmij je 1803. otkrio S. Tennant u Londonu, Engleska.

SVOJSTVAOsmij je sivo-modar, krhak i vrlo tvrd metal (čak i pri visokim temperaturama) guste heksagonske kristalne rešetke. Od svih elemenata ima najveću gustoću. Odlikuje se visokim talištem (koje je najviše od svih platinskih metala) i niskim tlakom vlastitih para. Iako je vrlo otporan, u praškastom ili spužvastom obliku osmij već pri sobnoj temperaturi lagano oksidira stvarajući hlapljive okside OsO3 i OsO4 od kojih je drugi toksičan. Osmij se lako otapa u vrućoj HNO3. S oksidirajućim alkalijskim talinama stvara u vodi topljive osmate, a s klorom kloride koji lako stvaraju kompleksne soli.

UPOTREBANeko vrijeme osmij se upotrebljavao za proizvodnju žarnih niti dok ga nije zamijenio volfram, a ponekad i tantal. Danas se upotrebljava uglavnom kao katalizator za reakciju vodika i kisika pri čemu nastaje voda te reakciju nastajanja amonijaka. Koristi se i za dobivanje vrlo tvrdih legura s iridijem, rutenijem i ostalim platinskim metalima koje se upotrebljavaju za izradu dijelova instrumenata, vršaka nalivpera i drugih sličnih elemenata.

Biološki podaciBiološka uloga: Nikakva.ToksičnostSam metal nije toksičan, ali njegov oksid, OsO4, jest.Toksični unos: (oksid, udisanjem, čovjek): 133 mg kg^-1Smrtonosna doza: LDˇ50 (oksid, oralno, štakor) = 162 mg kg^-1

Talište: 3327 ℃Vrelište: 5300 ℃

Osmij koji je u Zemljinoj kori zastupan otprilike istim postotkom kao srebro i jod, nalazi se u platinskim rudama obično kao legura s iridijem (osmiridij ili iridosmij).

Osmijeve pare nagrizaju oči i dišne organe.

IZVORI: Wikipedija, www.pse.pbf.hr

Made by: Fany Šmit


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.