Osiagniecia II Rzeczypospolitej

by beta4310
Last updated 4 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Earth History

Toggle fullscreen Print glog
Osiagniecia II Rzeczypospolitej

1922

1924

1926

1929

Odzyskanie niepodległości

Rozpoczęcie budowy portu w Gdyni

11.11.1918

Wprowadzenie do obiegu złotego polskiego.Przyznanie Nagrody Nobla WładysławowiReymontowiwi

Powstanie Polskich Kolei Państwowych

Załżenie Polskich Linii Lotniczych LOT

OsiągnięciaII Rzeczypospolitej


Comments

    There are no comments for this Glog.