OSAMA

by pedradaauga
Last updated 9 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
OSAMA

QUE DEREITOS SE VULNERAN?"Os dereitos da muller"."Vulneran os dereitos de igualdade, expresión e de liberdade"."Dereito á vida, expresión, igualdade de xénero".

Outras realidades

Osama

PENSAS QUE SER HOME OU MULLER PODE CONDICIONAR A VIDA DAS PERSOAS?"Penso que agora mesmo en moitos países as mulleres sofren máis"."Non debería. Os homes e as mulleres deben ter os mesmos dereitos".

CRES QUE ISTO OCORRE NA REALIDADE DE HOXE EN DÍA? "Por desgraza si. Nos países árabes ocorre"."Si, en países que viven nunha ditadura onde non hai dereitos"."Si, ocorre incluso aquí; segue habendo discriminación de xénero

QUE TEMOS APRENDIDO


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.