Os animais

by dpcastro
Last updated 1 year ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Animals

Toggle fullscreen Print glog
Os animais

Segundo as suas caracteristicas, podemos distinguir seis grandes grupos:

Os animais

Tipos de animais

Os animais son seres vivos que necen, medran, se relacionan co seu entorno e, salvo algunhas excepcions, se moven.

Invertebrados

Anfibios

Peixes

Reptis

Aves

Mamiferos


Comments

    There are no comments for this Glog.