Ontbossing

In Glogpedia

by fatimamarieke
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Geostudies

Toggle fullscreen Print glog
Ontbossing

Gevolgen-Veel meer overstromingen. -Dieren verliezen hun leefgebied.-Minder koolstofbronnen. -Voor de bevolking is het niet goed, sommige beschavingen zijn afhankelijk van het bos.-Luchtverontreiniging-Natuurrampen-Ziekten

Wat kan er gedaan worden aanontbossing?

Wat is er aan de hand? - bossen worden gekapt voor de verkoop van hout- bosgrond wordt gebruikt als landbouwgrond

Als bomen groeien nemen ze CO2 op uit de lucht. Als de bomen worden gekapt, komt deze CO2 weer grotendeels in de lucht terecht. Op dit moment wordt gemiddeld 20 procent van de menselijke CO2-uitstoot veroorzaakt door houtkap en bosbranden. Dat geeft aan dat maatregelen die ontbossing tegengaan of compenseren, 'avoided deforestation' en herbebossing, een significante bijdrage kunnen leveren aan CO2-reductie

.

Geenpeace strijdt tegen onbossing


Comments

    There are no comments for this Glog.