On Skype and Google hangout

by sunrise651
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography

Toggle fullscreen Print glog
On Skype and Google hangout

Участниците от клуб по проект Успех - "Многоезикова класна стая с Глогстер ЕДУ" проведоха 2 конферентни връзки чрез Гугъл хангаут и Скайп. Те се свързаха и комуникираха с глобални учители и класове от Австрия и САЩ като откриха тяхното местонахождение на световната карта./Mystery skype global project/


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.