Oliva musulmana

by juapastorma
Last updated 4 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History

Toggle fullscreen Print glog
Oliva musulmana

Vam anar al Castell de Santa Ana. És un castell musulmà que es va fer quan els musulmans estaben a Oliva.

L'església de San Roc està ubicat sobre l'antigua mesquita.

Aso és un finestral de art islàmic. És molt conegut en Oliva.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.