Ohmuv zakon

In Glogpedia

by marekvo
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Physics

Toggle fullscreen Print glog
Ohmuv zakon

a) Jak jsou zapojeny rezistory?b) Jaký je výsledný odpor rezistorů?

Ohmůvzákon

Zápis do sešitu

Ohmův zákon: Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodiče.

a) Jak jsou zapojeny rezistory?b) Jaký je výsledný odpor rezistorů?


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.