Ocalić od zapomnienia -projekt

by beta4310
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Other

Toggle fullscreen Print glog
Ocalić od zapomnienia -projekt

Poznawaliśmy historię dzięki zamieszczonym na platformie moodle filmom, nagraniom, ilustracjom i ćwiczeniom multimedialnym.

Dzień Wolności.de - Tag der Freiheit.pl„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Cele projektu: Przybliżenie uczniom wydarzeń Okrągłego Stołu i upadku Muru Berlińskiego oraz zwrócenie uwagi jak te wydarzenia wpłynęły na losy mieszkańców Prószkowa i rozwój miasta.

Nasze działania

Przeprowadzalismy wywiady

Projekt polsko –niemiecki we współpracy z Polsko-Niemiecką Wymianą Młodzieży

Fotografowaliśmy zmiany jakie zaszły w Prószkowie w ciągu ostatnich 25 lat

Poznawaliśmy nowe słownictwo w języku niemieckim niemieckim

Dokumentowaliśmy nasze działania


Comments

    There are no comments for this Glog.