Next-Gen

O universo

by You,
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography
Grade:
2

Toggle fullscreen Print glog
O universo

OUNIVERSO

Chamamos universo o conxunto formado por tres elementos:a materia que constitúen os astros,a enerxía mediante a que interaccionan; e o espacio-tempo no que se atopan.Cando falamos de espacio exterior facemos referencia á parte do Universo que se atopa máis alá da atmosfera terrestre.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.