O knížeti Oldřichovi a sv. Prokopovi

by karausovalup
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History

Toggle fullscreen Print glog
O knížeti Oldřichovi a sv. Prokopovi

Bazilika sv. Jiří - Pražský hrad -pochován Oldřich

Oldřich zahlédl Boženu(malíř. F. Ženíšek)

BOLESLAV 111. ( pronásledován bratry)

JAROMÍR ( zbaven krátké vlády)

OLDŘICH( 12.4.1012 - ujal se vlády)

Památný strom v Peruci

Čertova brázdasv. Prokop

sv.Prokop-rozvážný, moudrý, klidný a zbožný-zkrotil Oldřícha-opat Sázavského kláštera-pověst o Čertově brázdě

Dějiny udatného národa

Panovníci českých zemí této doby

Za knížete Oldřicha hrozilo, že rod Přemyslovců vymře...

Oldřich-neklidný, nebojácný, prchlivý-bratři Boleslav 111. Jaromír-dobré jídlo, dobré pití, lovy, bitvy...-při hostině (1034) ho z rozčílení ranila mrtvice a umřel

O knížeti Oldřichovi a sv. Prokopovi


Comments

    There are no comments for this Glog.