O Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburském

In Glogpedia

by karausovalup
Last updated 4 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History

Toggle fullscreen Print glog
O Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburském

Eliška Přemyslovna poslední " Přemyslovec"

Jan Lucemburský „král – cizinec“

Jan Lucemburský:Toho, bohdá, nebude, aby český král z boje utíkal

Bitva u Kresčaku -r. 1346smrt

PŘIŠEL Z DALEKÉHO LUCEMBURSKA, V ČECHÁCH NIKDY PŘÍLIŠ DLOUHO NEZDRŽOVAL, POŘÁD SE TOULAL EVROPOU, BYL PŘEDEVŠÍM RYTÍŘEM A TEPRVE POTOM ČESKÝM KRÁLEM.

- chtěla zachovat slávu Českého království s pomocí Jana Lucemburského- aby ji poslouchala šlechta- Jan ji nechal zavřít- spojenec šlechtic Vilém Zajíc z Valdeka- jiní šlechtici dali přednost maceše Elišce Rejčce a jejímu manželovi Jindřichu z Lipé

Hrad Loketútočiště Elišky s malým Václavem ( Karlem lV.)před hněvem Jana Lucemburského

Jan odebírá Elišce děti a posílá ji na Mělnický hrad

Internetový odkaz


Comments

  • JustReim 7 years ago

    JustReim's avatar

    Pěkný glog. Ale máte tam jednu chybu ve slově Jana máte malé J , je to u :hrad loket