Národní park Šumava: Medvědí stezka

In Glogpedia

by hercik
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Ecosystems

Toggle fullscreen Print glog
Národní park Šumava: Medvědí stezka

Medvědí kámen (Bärenstein) – místo zástřelu posledního šumavského medvěda14. listopadu 1856

Medvědí stezka vznikla v roce 1966. Je nejstarší stezkou v jižních Čechách a druhou nejstarší v České republice.

Trasa je značena žlutou turistickou značkou a značkou pro naučnou stezku.

Národní park ŠumavaMedvědí stezka

Schwarzenberský plavební kanál sloužil k plavení dříví ze Šumavy. Každoročně se koná praktická ukázka plavení dřeva.

Stezka prochází žulovým skalním městem.Žuly (granity) vznikaly na území Šumavy jako vyvřeliny během horotvorných procesů v období variského vrásnění.

Na Šumavě nalezneme i vzácné druhy živočichů a rostlin, také endemity a relikty dob minulých.


Comments

    There are no comments for this Glog.