Norse Mythology

In Glogpedia

by domtest1
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
World Culture
Grade:
10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
Norse Mythology

Severská mytologie

Souhrn pověstí, legend a představ o hrdinech, bozích, vzniku, účelu a konci světa, pocházející od germánských kmenů, obývajících Skandinávský poloostrov a jeho okolí. V širším smyslu jde o staré náboženské představy, společné všem germánským kmenům.

Na počátku světa existovala jen zející propast Ginnungagap mezi Niflheimem na severu, říší chladu a mlhy (později říše mrtvých) a Múspellheimem na jihu, říší ohně. V Niflheimu se nacházela všepohlcujcí studna Hwergelmir, ze které vytékalo dvanáct řek, jejichž voda stále zamrzala. Na tuto masu ledu začalo působit teplo z Múspellheimu a z kapek vzniklých z roztávajícího ledu, povstal mrazivý obr Ymir. Současně s ním vznikla mlékem bohatá kráva Audhumla, jejíž mlékem se živil. Ta však začala olizovat slaný kámen (nebo také slanou ledovou kru), první den z ledu vystoupily vlasy, druhý den hlava a třetí den celý muž, praotec Ásů Búri. Mezitím Ymirovi v levém podpaží vznikl muž a žena, třením nohou o sebe vznikl šestihlavý obr Thrudgelm. Búri neznámo jak zplodil syna Bora, jež si vzal za manželku obryni Bestlu, dceru obra Bolthorna, a spolu zplodili tři syny jménem Ódin, Vili a Vé. Ti viděli, jak se z androgynního Ymira rodí stále noví obři a proto se rozhodli zabít jeho i jeho potomky. V krvi zabitého praotce obrů se utopili všichni obři, až na Thrudgelmirova syna Bergelmiho a jeho ženu. Mrtvé tělo odtáhli Borovi synové doprostřed Ginnungagapu a začali z něj tvořit svět. Z jeho masa vytvořili zemi, z kostí hory, z krve moře a řeky, z vlasů stromy a z mozku oblaka. Do světových stran postavili skřítky nazývané Ausbui, Westri, Sudri a Nordi, a z Ymirova obočí vytvořily zeď chránící svět lidí před obry. Nakonec vyzvedli na nebe jeho lebku a do ní uschovali ohnivou jiskru z Múspellheimu, čímž stvořili Slunce. Lidé vznikli tak, že když se Ódin, Vili a Vé procházeli po mořském pobřeží, narazili na vyplavené stromy, vdechli jim život, první muž se jmenoval Ask („jasan“) a první žena Embla („jíva“). Jeden z bohů jim vdechl život, druhý jim dal rozum a pohyb a třetí podobu a smysly. Pak se bohové odebrali do Ásgardu, který spojili s Midgardem, světem lidí, duhovým mostem zvaným Bifröst.

S výjimkou zabitých na bitevním poli a utopených, odchází duše mrtvých do říše Niflheim (nebo také Helheim či Nifhel). Podle některých představ mrtví věčně chodí po vřesovišti, porostlém trnitými rostlinami a musí se přebrodit přes řeku plnou ostrých úlomků ledu. Duše utonulých odcházejí k bohyni Rán, manželce Aegiho, boha moře a zemřelí v bitvě odchází do Valhally, kde se cvičí v boji na Ragnarök.

Nad zemí Álfheim (Ljósálfheim) - země světlých álfů (elfů) Ásgard - sídlo ÁsůStřed Midgard - „středozem“, svět lidí Vanaheim - země Vánů (na západ od Midgardu) Jötunheim - země obrů (Jötunů, na východě) Múspellheim - ohnivý svět, domov ohnivých obrů Niflheim - svět ledu, domov prvních obrůPod zemí Svartálfheim (Nidavellir) - sídlo trpaslíků, černých álfů Helheim - říše mrtvých, vládne zde bohyně Hel

Ásgard byl severský „ráj“, domov bohů (Ásů). Místo všech spravedlivých odvážných lidí, kterým je dovoleno žít po boku Ásů. Lidé, jejichž cílem byl Ásgard, vždy v životě zanechali něco pozitivního. Ásgardu vládne nejstarší Ás Ódin. Žije se svojí ženou Frigg v síni celé ze stříbra, která se jmenuje Valaskjalf. Kromě Valaskjalfu mu patří i Valhalla - velká dvorana určená pro padlé na bitevním poli. Podle legend je Ásgard s Midgardem spojen duhovým mostem, který se jmenuje Bifröst. Ten hlídá Ódinův syn, bůh Heimdall.

Tento svět se nachází uprostřed a proto se mu také někdy říká „středozem“. Je obýván lidmi a se světem bohů, Ásgardem, je spojen mostem Bifröstem.

Duhový most spojující Midgard, zemi lidí, s Ásgardem, sídlem bohů.Bifröst vytvořili Ásové a každý den po něm sjíždějí k Urdině studni na setkání s ostatními bohy. Most je tříbarevný a planoucí ohně zabarvují jeho okraj do červenooranžova. Je to jediná cesta do Ásgardu, proto jej před obry musí střežit bůh Heimdall.

Ódinova síň v Ásgardu - pevnost Gladsheim, kam za doprovodu valkýr přicházejí padlí bojovníci. Ódin zde shlíží ze svého majestátního trůnu Hlidskjalf na celý svět a přijímá zprávy od svých dvou havranů, Hugina a Munina.

Stvoření světa

Niflheim

Ásgard

Bifröst

Midgard

Valhalla

Posmrtný život

Devět světů


Comments

    There are no comments for this Glog.