Nietzshe

In Glogpedia

by sus99n8
Last updated 6 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writers Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Nietzshe

Es va dedicar a estudiar l'origen de la moral occidental (cristiana), per fer-ho va estudiar l'etimologia de la paraula bo i dolent. Va arribar a la conclusió que antigament la paraula bo significava el senyor, el noble, el poderòs. La paraula dolent volia dir vulgar, simple.

Actualment el significat de la paraula està canviat, és tot el contrari.

Nietzshe1844-1900

Arribà a la conclusió dels qui van invertir el significat van ser els sacerdots de les cultures antiguesPer què aquest canvi?Els sacerdots van provocar aquesta inversio de valors perquè ells no volien ser els homes forts, i per això rebutjàven els valors dels homes forts i ho van ensenyar així al poble.

Diu que l'home actual ha d'evolucionar cap al superhome, caraceritzat per la voluntat de poder (que hem de desenvolupar per autorealitzar-nos) i la seva llibertat (és lliure en relació a la moral tradicional). Per arribar al superhome, passa per 2 transformacions: De camell a lleó (de l'home que carrega amb el pes dels valors de la moral tradicional a la revel·lió) però el lleó també d'ha de transformar en un infant (l'home espontàni, no deformat per cap ensenyament moral)

Segons ell, qui segueix aquest valor segueix una moral d'esclau, que fomenta l'odi a la vida perquè va contra els instints vitals. Mentre que la moral originària l'anomena "la moral dels senyors" que fomenta els valors vitals perquè facilita el desenvolupament dels propis instints.

Pros: Té una valoració possitiva sobre la naturalesa humana, no la condemna.Contres: Si seguíssim aquesta ètica, sería impossible la convivència, no hi hauría igualtat de drets. Els nazis es van inspirar en aquesta ideologia.

Per què es va invertir?

La seva teoria


Comments

    There are no comments for this Glog.