Niels Bohr

In Glogpedia

by filip2012
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Scientific Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Niels Bohr

Niels Bohr

1885-1962

OntdekkingKwantummodel van het 'Bohr-atoommodel': de banen van elektronen om de atoomkern zijn gekwantificeerd gedefinieerde waardes, h/2π, 2ℎ/2π, 3ℎ/2π etc. ( ℎ de constante van Planck).De emissie van licht dat optreedt wanneer een elektron zich verplaatst van een hogere energiebaan naar een lagere; absorptie zorgt voor het tegengestelde effect. De energie die hierbij vrijkomt (in de vorm van een foton) is ℎν, met ν de frequentie van de uitgezonden golf. Op deze wijze kon hij het atoomspectra – exacte frequenties van lichtkwanta – van waterstof verklaren.

LevensloopZoon van Christian Bohr, hoogleraar fysiologie aan de Universiteit van Kopenhagen, en Ellen Adler. In 1903 ging de Bohr studeren aan de universiteit van Kopenhagen met fysica als hoofdvak.Na zijn promotie ontving Bohr een studiebeurs om in het buitenland te studeren. Om zich verder te verdiepen in de elektronentheorie besloot Bohr naar Engeland te gaan om daar samen te werken met Joseph John Thomson, Na zes maanden verliet hij Manchester en keerde terug naar Kopenhagen waar hij een baan kreeg als assistent-hoogleraar natuurkunde aan de universiteit van Kopenhagen.Hij werd verwelkomd door zijn verloofde Margrethe Nørlung; met wie hij in1912 in het huwelijk trad. Ze zouden zes zonen krijgen, waarvan er twee jong stierven. In 1913 werd hij hoofddocent aan de universiteit in 1914 kreeg Bohr een aanstelling door Rutherford aangeboden als lector bij Victoria University in Manchester. Samen met zijn vrouw ondernam hij de gevaarlijke reis over de Noordzee. Het lectorschap gaf hem de tijd om zijn onderzoek voort te zetten. Na twee jaar keerde Bohr terug naar Denemarken, waar hij de positie aanvaarde van hoogleraar in de theoretische natuurkunde aan de universiteit – een leerstoel die speciaal voor hem was gecreëerd. In 1943 lekte uit dat alle Joden in Kopenhagen opgepakt zouden worden. Bohr, die van moederszijde van Joodse origine was, wist net als de meeste Joden in Denemarken, in een vissersboot naar Zweden te ontsnappen. Daarna ging hij samen met zijn zoon Aage naar de Verenigde Staten. Daar sloot hij zich aan bij het Manhattanproject.In 1945 kon hij terugkeren naar Denemarken.In 1952 werd Bohr de eerste directeur van de theoretische afdeling van CERN, dat aanvankelijk in Kopenhagen was gevestigd. Na zijn overlijden volgde zijn zoon Aage hem in 1963 op als directeur.

InterestingsFactsBohrs zoon Aage was eveneens natuurkundige en ontving in 1975 de Nobelprijs voor de Natuurkunde. Het element Bohrium is naar Niels Bohr vernoemd als eerbetoon.Niels Bohr had een hekel aan schrijven en dicteerde zijn belangrijkste werken aan zijn vrouw.Ondekte het element Bohrium.

Your headline here

Your theory is crazy, but it is crazy to be proven correct?


Comments

    There are no comments for this Glog.