New York

In Glogpedia

by barnova
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography
Grade:
5

Toggle fullscreen Print glog
New York

New York tvorí päť štvrtí: Bronx, Brooklyn,Manhattan,Queens a Staten Island

1) najhustejšie osídlené mesto USA.....................................2) je to metropolitná oblasť.................................................3) mesto bolo založené Holanďanmi (v roku 1624)............

New York (The Big apple)

New York

Veľa miestnych pamiatok je známych po celom svete. Sochaslobody vítala milióny imigrantov, ktorí priplávali do Spojenýchštátov na prelome 19. a 20. storočia. Wall Street, sídlo burzy na dolnom Manhattane, je od druhej svetovej vojny najvýznamnejším svetovým finančným centrom. Pre mestosú charakteristické mrakodrapy patriace medzi najvyššie v krajine,napríklad Empire State Building, Chrysler Building a predtým World Trade Center.


Comments

    There are no comments for this Glog.