New Glog

by luka13579
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry
Grade:
7

Toggle fullscreen Print glog
New Glog

Voda se može dobiti izravnom sintezom iz vodika i kisika, a nastaje kao produkt u mnogim drugim kemijskim reakcijama. Može se rastaviti na vodik i kisik elektrolizom, uz dodatak jakoga elektrolita radi povećanja vodljivosti otopine (čista voda provodi el. struju, ali je vrlo slab elektrolit), ili termičkom razgradnjom na više od 1000°C (prevođenjem vodene pare preko užarene platinske žice).U čistoj vodi postoji ravnoteža autoionizacije vode, tj. autoprotoliza, u kojoj jedna molekula vode djeluje kao kiselina, a druga kao baza:H2O + H2O <--> H3O+ + OH-e


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.