New Glog

by aysima
Last updated 6 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic
Grade:
9

Toggle fullscreen Print glog
New Glog

Şehirler Hakkında Bilgi - Özbekistan'ın güney kesiminde bulunan Zeravşan ırmağının vadisinde, Taşkent'in 275 km güneybatısında yeralan Semerkant'ın nüfusu 566,000'dir. - Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin batısında yer alan tarihi bir şehir olan Kaşgar, Taklamakan Çölünün batısında Tienşan Dağlarının eteklerinde deniz seviyesinden 1290 m yükseklikte kurulmuştur.

Semerkant-Kaşgar Tur Programı

Ruhabad

Afak Hoca Türbesi

Semerkant'ın sanâyisi günümüzde büyük ölçüde ipek eğirme ve dokuma, çırçırcılık, meyve konserveciliği, giyim eşyâsı ve sigara üretimi gibi tarıma dayalı kolları içine alır. Ayrıca otomotiv sektörü ve sinema cihazları îmâlâtı da önem kazanmıştır. Şehirde tarım, tıp, ticâret yüksek okulları ve bir de üniversite vardır.

Registan

Semerkant Haritası

Kaşgar Haritası

Id Kah Mescidi

Tur Tanıtım Videosu

İlk Çağ'dan beri Tarım havzasının ekonomik merkezi olan şehirde pamuk sanayisi gelişmiştir. Kaşgar'da pazar günü kurulan çarşı şehrin ekonomik hayatında önemli bir yer tutar. Binlerce çiftçi çevredeki verimli tarlalarda çeşitli meyve ve sebzeleri üretir. Hotan'dan getirilen ipek ve halılar, diğer el sanatlarına dayalı eşyalarla birlikte Kaşgar pazarında satılır.

Gur Emir Medresesi

http://animoto.com/play/x53ETFskhP15sJMtNwwWuA


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.