Next-Gen

New Glog

by tanja68
Last updated 3 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Literature

Test Glog

Ситуација: У школи на првом часу обично спава један ученик. Понекад касни на прве часове или спава. Како му помоћИ? У чему је проблем?

Метод рада: Израда плаката, игра гласина, игра улога , Кутија за предлоге

старешине

Час одељенског

Болест

Досада

Ученици играју улогу ученика спавача, наставника, разредног стрешине, родитеља.

На крају часа ученици дају предлоге за решавање проблема, анонимно. Предлог који има највећи број гласова , ученици морају поштовати. Такође ученици морају да помогну свом другу да реши проблем.

Циљ: Успоставити атмосферу међусобног поверња између ученика и разредног старешине. Без оптуживања и критике. Развијати комуникацију засновану на чињеницама. Навикавати ученике да говоре лепе речи и да знају кад су погрешили и да знају да опросте и да се извињавају кад погреше.

Задатак: 1. Учврстити међусобно поверење између ученика и разредног старешине. 2. Подстаћи ученике да разговарају међусобно и са разредним старешином о својим бригама и проблемима. 3. У разговору са ученицима пронаћи решење проблема.

Облик рада: фронтални и групни

Ученик спава на часу. У чему је проблем?

Рад

Проблеми у породици

Разредни старешина треба да буде упознат са еконмском, социјалном и психолошком стњем ученика.

Обавити индивидуалне разговре са учеником, његовим родитељима.најбољим другом или другарицом.

Средства: стикери, фломастри различитих боја, картице са различитим питањима везаних за час

Први корак: Ученицима расподелити стикере и фломастре и они ће на хамеру на једној страни да стављају одговоре позитивног понашања на часу, а друга група ће да ставља стикере који имају непримерено понашање.

Други корак: Играње гласина. Ученици се деле на две групе, једна остаје у учионици, а друга излази на неколико минута. Ученици један другом причају о проблему и прича се шири у разним правцима.

Помозите ми! Ја спавам, да скренем пажњу на свој проблем.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.