New Glog

by matus
Last updated 8 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
New Glog

Iskernikovité a astrovité rastliny

Je to chránená iskernikovitá rastlinka. Je to vytrvalá, 10-50cm vysoká rastlina. Doba kvitnutia: Kvitne v apríli – máji.Rastie na kyprých, pieskovitých vápnitých pôdach

Hlaváčik jarný

Žltohlav európsky Doba kvitnutia: v nížinách a pahorkatinách kvitne od mája až do júla, v horskom a alpínskom pásme neskôr. Rastie v nížine na Záhorí. V horských polohách je rozšírený po celom Slovensku.

Astra alpínskaVýška rastliny: do 0,15 - 0,3 mFarba listu: stredne zelenáList: lopatkovité až úzko kopijovitéDoba kvitnutia: máj až jún

Stanovište:brehy potokov, močaristé lúky, lužné lesy.Rastlina je jedovatá.

Záružlie močiarne

Pichliač potočnýRastlina vysoká až 1 m. Kvitne v máji až júli. Rastie najma na močaristých lúkach, brehoch riek.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.