Next-Gen

New GСлучај Бубслицаlog

by tanja68
Last updated 3 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Beginning readers

Test Glog

Одељењски старешина сте у одељењу првог разреда средње школе. У одељењу имате ученицу која има све петице, која чита све лектире и којој, полако примећујете, нису наклоњени остали ученици из одељења. Кулминација нетрпељивости према поменутој девојчици настала је када је цело одељење хтело да побегне са часа историје, а она је дотрчала до вас да каже на шта се одељење спрема.

Нетрепељивост

Time Line

Другарство, пријатељство

Наставне методе: Стрип у наставцима, „топли чупавци“, „Хладни боцкаавци“, разговор писањем, олуја идеја

5. корак: Разредни старешина са ученицима износи закључке о бежању са часова и како решавати проблеме везане за учење . И да је ружно „цинкарити“ другове. Такође да треба се дружити са другарицом без обзира на боју очију, на групу којој припадају, и „хладни боцкавци“ су неприхватљиви и о важности учења за даљу будућност ученика.Неговати и истицати особености сваког појединца. Својим поступцима деловати тако да се различити појединци осећају корисним и прихваћеним у одељењу. На крају ученици са разредним старешином певају песму од Бајаге „Моји су другови бисери расути“.У току часа наставник с обзиром како буде текла расправа може мењати методе рада на часу и прилагођавати их ученицима.

Коорелација: Српски језик, Гтађанско, Веронаука

Циљеви и задаци часа

Облици рада: фронтални, индивидуални, групни, мултимедијални

Учење

Дискриминација

Бубалица, штребер, улизица , цинкарош

Enter headline here

Побољшати климу у одељењу - смањити нетрпељивост према “бубалици”, како је остали ученици називају, са једне стране, а са друге усмерити “бубалицу” ка одељењу

Резултати часа: Развијање уважавања и поштовања разлик и равноправности свих ученика; Развијање тимског духа, пријатељски односа и сардње код ученика. Развијање креативности код ученика и испољавања својих идеја и дружење;

2. Корак: Ученик је нацртао почетну ситуацију догађаја, како сви покушавају да беже, а „бубалица“мени прилази. Остали ученици дискутују шта треба нацтати на следећим сликама. Ученици говоре не само о „бубалици“, већ и разлозима зашто су хтели да побегну са часа. Такође откривају разлоге своје нетрепљивости . 3. Корак : Разредни старешина даје плаве стикере „хладним боцкавцима“, а црвене „топлим чупавцима“. Након тога разредни их дели тако што се ухвате сви за руке, који се друже. Затим их дели на који имају црне, смеђе, плаве, зелене очи. 3. корак : Сваки ученик износи на хамеру ставове о бежању са часова, о другарству, пријатељству, учењу, „бубалици“. 4 . корак: На основу ставова развија се „олуја идеја“ и формирају се ставови међусобног поштовања и указивања на лоше поступке.

1. Корак : Упознати ученике са Протоколом о занемаривању, злостављању и заанемаривању

Наставна средства и потребан матријал: Закон о основама система образовања и васпитања; Протокол о борби против насиља, злостављања и занемаривања,Конвенција о правима детета. Материјал за израду плаката: фломастери,папир у боји, новине, часописи,маказе, стикери,колаж папир, лепак, хамер.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.