Nasilje

In Glogpedia

by Magdalena2512
Last updated 4 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Psychology
Grade:
6

Toggle fullscreen Print glog
Nasilje

NASILJE

*Škola*Policija*Zdravstvene ustanove*Nadležna tužilaštva *CSR (centri za socijalni rad)

INSTITUCIJE KOJIMA SE MOŽE PRIJAVITI NASILJE

ŠTO JE NASILJE?

Psihičko nasilje, odnosno primjena psihičke prisile koja je prouzročila osjećaj straha, ugroženosti, uznemirenosti ili povrede dostojanstva, verbalno nasilje, verbalni napadi, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima ili na drugi način grubo verbalno uznemiravanje, uhođenje ili uznemiravanje preko svih sredstava za komuniciranje

*nasilje nad ženama*fizičko nasilje*psihičko nasilje*ekonomsko nasilje*seksualno nasilje*seksualno uznemiravanje*seksualno zlostavljanje*silovanje*ostali oblici...

VRSTE NASILJA

NASILJE U ŠKOLAMA

Nasilje , označava odnos između dviju strana u kome jedna strana uporabom ili samom prijetnjom uporabe sile utječe na drugu stranu. Nasilje je svjesna okrutnost usmjerena prema drugima s ciljem stjecanja moći pomoću nanošenja psihičke i/ili fizičke boli

Fizičko nasilje, odnosno primjena fizičke sile bez obzira je li nastupila tjelesna ozljeda ili nije (npr. guranje, udaranje, šamaranje, gušenje, davljenje, fizičko zadržavanje, pritiskanje, štipanje, fizičko sprječavanje kretanja, grebanje...)

DISKRIMINACIJA


Comments

    There are no comments for this Glog.