Nasilje

In Glogpedia

by luka1909
Last updated 4 years ago

Discipline:
Health & Fitness
Subject:
Health
Grade:
9,10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
Nasilje

Pod psihičkim nasiljem podrazumijevamo trajno neprijateljsko raspoloženje prema osobi. To može biti:ZabranePrijetnje, uvrede, poniženjaPodcjenjivanjeOmalovažavanje, neprihvaćanje, nijekanje i odbijanje osobe, Ponižavanje,kažnjavanje, zastrašivanje,izolacija, etiketiranje, uhođenjeProglašavanjem psihički nestabilnom osobom

NASILJE

Nasiljem se smatra bilo koji oblik tjelesnog napada ili psihološkog pritiska kojima se druga osoba tjelesno ozljeđuje, izlaže psihološkom stresu i strahu, zanemaruje njezine osnovne životne potrebe, uništava imovina, ograničava elementarna sloboda ili izlaže životnoj ugroženosti.

Što je nasilje

Fizičko nasilje je kada netko povređuje tijelo druge osobe.To može biti: UdaranjeGuranjeČupanje ZaključavanjeOtimanje i uništavanje stvariNapad oružjem, trovanje, paljenje

Fizičko nasilje

Seksualno nasilje i zloupotreba osoba podrazumijeva njihovo uključivanje u seksualnu aktivnost koju ta osoba ne razumiju u potpunosti, za koju nije razvojno zrela(ne prihvaća je, nije u stanju da se sa njom slože) i koja ima za cilj pružanje uživanja ili zadovoljenja potrebe druge osobe.

Seksualno nasilje

Psihičko nasilje


Comments

    There are no comments for this Glog.