Narcís Oller

In Glogpedia

by Lolpou
Last updated 6 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writers Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Narcís Oller

Narcís Oller(Tarragona, 10 d'agost 1846)-(Barcelona, 26 de juliol 1930)

Narcís Oller

Video vida de Narcis Oller

BiografiaNarcís Oller i Moragas va néixer el 10 d'agost de 1846. Primer gran novel•lista català de la Renaixença, és considerat el creador de la novel•la catalana moderna. Va ser educat pel seu oncle matern, el jurisconsult Josep Moragas, la seva mare es va traslladar i es va quedar vídua quan ell tenia tres anys. Com que el seu germà petit Josep va morir prematurament la relació amb la seva mare va ser molt estreta. El 1863 va a Barcelona per estudiar el darrer any del batxillerat i, després, fer la carrera de dret. Al maig de l'any següent es casa amb Esperança Rabassa.El 18 de febrer de 1876 mor la seva mare, onze dies després del seu oncle Josep Moragas. Uns quants mesos més tard, amb la seva filla Maria, el matrimoni es trasllada a la Rambla de Catalunya, on naixeran els altres dos fills, Josep i Joan.Va morir a Barcelona el 26 de juliol de 1930.

Curiositats de la seva vidaOller gaudia d'un gran respecte i estimació entre els autors castellans contemporanis i s'hi relacionava amb freqüència. Aquests, per la seva banda, l'insistien sovint perquè escrigués en castellà, adduint, entre altres, raons de fama i fortuna literària. Oller, però, que tenia plena consciència del que suposava escriure en català, mai s'hi va avenir.

Obres més importantsAlgunes de les seves obres més importants van ser:+La papallona (1882)+L'Escanyapobres (1884)*Pilar Prim (1906)+La febre d'or (1890-1893)+La bogeria (1898)En narrativa breu:*Cròquis del natural (1879)*Rurals y urbanes (1914)*Al llapis y a la ploma Barcelona (1918)I en teatre:*Teatre d'aficionats (1900)*Renyines d'enamorats (1926)

EstilDe formació romàntica, Narcís Oller adopta el model realista i intenta oferir una reproducció objectiva de la societat del seu temps. Tot i la falta de recursos i models narratius, troba l'estil personal i incorpora una temàtica i una visió del món inèdites a la literatura catalana vuitcentista.


Comments

    There are no comments for this Glog.