Namık Kemal

In Glogpedia

by 569286780db965692867816c65
Last updated 6 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writers Biographies
Grade:
7,8,9,10,11

Toggle fullscreen Print glog
Namık Kemal

MURABBA

NAMIK KEMAL

NAMIK KEMAL HAKKINDA

Your text here

HÜRRİYET KASİDESİ

– Sıdk: doğruluk– Hâil: engel– Hükm-i âtî: geleceğin hükmü– Şehinşâh: padişahlar padişahı– Âlem-i pür mihnet: sıkıntılarla dolu dünya– Dest-i a’dâ: düşmanların eli– Hevâ vü heves: boş ve geçici istekler.

Your text here

çağın değer yargılarını doğruluktan ve samimiyetten sapmış görerek kendi arzumuz ve saygınlığımız ile devlet kapısından ayrıldık. kendini insan bilenler halka hizmet etmekten usanmaz, mürüvvet sahibi olanlar zavallılara yardım etmekten kaçınmaz.

Sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi, Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi; İnledikçe eleminden vatanın her nefesi, Gelin imdada diyor, bak budur Allah sesi! Bize gayret yakışır merhamet Allah'ındır; Hükm-i âtî ne fakîrin ne şehinşâhındır; Dinle feryadını kim terceme-i âhındır İnledikçe bak ne diyor vatanın her nefesi... Mahv eder kendini bülbül bile hürriyet içün; Çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet içün? Dîn içün, devlet içün, can çekişen millet içün, Azme hâil mi olurmuş bu çürük ten kafesi? Memleket bitti, yine bitmedi hâlâ sen, ben, Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen; Dest-i a'dâdayız Allah içün ey ehl-i vatan; Yetişir terk edelim gayrı hevâ vü hevesi! ...

Vatan şairimizdir.Toplumcu bir sanat çizgisindedir.Vatan, millet, özgürlük kelimelerini edebiyatta ilk kullanan kişidir.Tiyatroları oldukça ses getirmiştir. Tiyatroyu bir eğlence ve halkı bilinçlendirme aracı olarak görmüştür.Romantizmin etkisindedir.Eserleri:ilk tarihi romanımız; Cezmiİlk edebi romanımız; İntibahTiyatroları : Vatan yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Gülnihal, Kara Bela,Celalettin HarzermşahEleştiri eserleri: Renan Müdafenamesi, Tahrib-i Harabat (Ziya Paşa'ya karşı)İrfan Paşa'ya Mektup, TakipDiğer eserleri: Kanije, Silistre Muhasarası, Osmanlı Tarihi, Büyük İslam Tarihi, Evrak-ı Perişan


Comments

    There are no comments for this Glog.