Najwazniejsze wydarzenia roku 1989

In Glogpedia

by nacia1416
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
European history
Grade:
1,4

Toggle fullscreen Print glog
Najwazniejsze wydarzenia roku 1989

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 1989

OBRADY OKRĄGŁEGO STOŁUNegocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej. Od tego wydarzenia rozpoczęły sie zmiany ustrojowe Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

8 MAJUkazał się pierwszy numer "Gazety Wyborczej", pierwszego niezależnego dziennika w Europie Środkowo-Wschodniej

4 CZERWIECPierwsz tura wyborów parlamentarych do Sejmu. Zwyciżyli solidarnościowcy

18 CZERWIECDruga tura wyborów:kandydaci "Solidarności" zdobywają ostatnie z wolnych miejsc w Sejmie i 7 dodatkowych w senacie

11, 17 LIPIEC"Nieznani sprawcy" zamordowali związanego z opozycją dychownego, ks. Sylwestra Zycha. Kilka dni później wznowiono stosunki dyplomatyczne między Polską, a Watykanem

20 LIPIECWiększością jednego głosu gen. Wojciech Jaruzelski wybrany zostaje na urząd prezydenta, jednak nie wszyscy byli z tego zadowoleni

12 WRZESIEŃZatwierdzenie pierwszego niekomunistycznego rządu w powojennej histori Polski z Tadeuszem Mazowieckim na czele

28 GRUDNIAPrzejęcie przez Sejm tzw. planu Balcerowicza. Na plan składało sie 10 ustaw uchwalony przez Sejm kontraktowy


Comments

    There are no comments for this Glog.