Nadežda Petrović

In Glogpedia

by SBarbyLa
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Historical biographies

Toggle fullscreen Print glog
Nadežda Petrović

Nadežda Petrović

Nadežda PetrovićRođena je u Čačku 12.oktobra 1873. Bila je najpoznatija srpska slikarka s kraja 19. i početka 20.veka. U Beogradu je 1891. završila Višu žensku školu, a već naredne polaže ispite za nastavnicu crtanja u srednjim školama. Prvu samostalnu izložbu u Beogradu imala je 1900.godine. Volela je da slika portrete i pejzaže, a neke od poznatijih slika jesu: "Bavarac sa šeširom", "Vodenica", "Iberze"...

U saradnji sa Delfom Ivanić, 1903. osniva humanitarno društvo Kolo srpskih sestara. U Prvom balkanskom ratu učestvuje kao dobrovoljna bolničarka na frontu. Svoju karijeru završila je u Valjevu, 3.aprila 1915.godine gde umire od pegavog tifusa.

Novčanica od 200dinara sa likom Nadežde Petrović

Nadežda Petrović sa vojnim lekarima 1915. godine


Comments

    There are no comments for this Glog.