My Glog

by pbatyam
Last updated 4 years ago

Discipline:
Personal
Subject:
Leisure
Grade:
8,9,10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
My Glog

טיפהתאימו לכל לומד את התמריץ המתאים לו

משולחנן של חנה וטליצעד אחר צעד והנמלה תגיע לפסגת ההרפתגם יפני

הרצאת טד של אנגלה לי דקוורט"!המפתח להצלחה: התמדה"

המניע ללמידה משמעותית ולשיפור תפקודי לומד .הוא מוטיבציהאנו מביאים לפניכם תיאוריה וכלים בתחום ודוגמא לקורס יחודי המתקיים אצלנו במרכז פסג"ה מקווים שתהיה לכם המוטיבציה לחקור ולגלות את מה שמעבר לתמונה

ספר מומלץ

קורס חדשני במרכז פסגה בת יםאומנות ככלי ללמידה משמעותיתהיכרות עם תחומי אומנות השונים, סיורים במוסדות התרבות העירוניים ובניית כלים לשימוש בכתה היכרות עם תחומי אומנות השוניםסיורים במוסדות התרבות העירוניים בניית כלים לשימוש בכתה

עורכת : רותי נחמני-מסיקהעיצוב : טל משי לנדאו

ניוזלטר מרכז פסג"ה בת-ים דצמבר 2015

מוטיבציה

ההרצאה של ריצ'רד לבוי"כלכלת הסימונים"

בשבילך


Comments

    There are no comments for this Glog.