My First Glog

by dide17
Last updated 5 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
My First Glog

Enzimin yapısı

Enzimin çalışması

Enzimler reaksiyona özgüdür(spesifiktir)Tepkimede kullanılırlar ama harcanmazlar.Katalizör(hızlandırıcı)dır.Sindirim enzimleri dışında çift yönlü çalışırlar.Miktarı sabittir.Tekrar tekrar kullanılır.Enzim sentezi sadece hücre içinde(ribozom)olur.Enzimler hücre içinde de hücre dışında da çalışabilir.

Enzimler gerkeli aktivasyon enerjisini düşüren tepkimeleri hızlandıran ve tepkimelerden değişmeden çıkan katalizörlerdir.

Enzimler iki kısımdan oluşur;Apoenzim(esas kısım)Kofaktör(yardımcı kısım)İkisinin birleşimine holoenzim denir.

Enzimler iki kısımdan oluşur;Apoenzim(esas kısım)Kofaktör(yardımcı kısım)İkisinin birleşmiş haline de holoenzim denir

Enzimin çalışması;1.Substrat enzimin aktif merkezine etki eder2.substar enzim kopleksi oluştururlar3.ürün oluşur  (Enzim tepkimeden aynı şekilde ,hiç değişmeden çıkar)

Dide acı


Comments

    There are no comments for this Glog.