Mutlak Sıfır

In Glogpedia

by bekodar212
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Physics
Grade:
11

Toggle fullscreen Print glog
Mutlak Sıfır

Sıcaklık mutlak sıfıra yaklaştıkça bütün hareketler sıfıra yaklaşır.Sıcaklık mutlak sıfıra yaklaştıkça, bir sistemin entropisi bir sabite yaklaşır. Bu sayının sıfır değil de bir sabit olmasının sebebi, bütün hareketler durmasına ve buna bağlı olan belirsizliklerin yok olmasına rağmen kristal olmayan maddelerin moleküler dizilimlerinin farklı olmasından kaynaklanan bir belirsizliğin hala mevcut olmasıdır. Ayrıca üçüncü yasa sayesinde maddelerin mutlak sıfırdaki entropileri referans alınmak üzere kimyasal tepkimelerin incelenmesinde çok yararlı olan mutlak entropi tanımlanabilir.

Sıcaklık dusmesiyle elbette mutlak sıfıra yaklaşılır. Fakat mutlak sıfıra ulaşılamaz.

Mutlak sıfır moleküllerin durduğu (hareketlerinin çok küçük titreşimlere indirgendiği) noktadır.

Ginsberg'in teoremi: (1) kazanamazsınız, (2) berabere kalamazsınız, ve (3) oyundan çıkamazsınız.Ya da: (1) çalışmadan bir şey elde edemezsiniz, (2) çalışarak en fazla elde edebileceğiniz şey ancak karsız zararsız olmaktır, ve (3) bunu da ancak mutlak sıfırda elde edebilirsiniz.

MUTLAK SIFIRA NEDEN ULAŞILAMAZ

SIR WILLIAM THOMSON (BARON KELVIN)

Basıncın sıfırlanması ise ayrı bir problemdir, önceleri fizikçiler cisimler soğudukça molekül ve atomların hareketlerinin yavaşladığı ve mutlak sıfır sıcaklığında tamamen durduğu ve böylelikle etraflarına bir basınç uygulayamadıkları düşüncesindeydiler. Fakat daha sonra fiziğe giren Kuantum mekaniğine göre atomların sıfırlanamâz alt limit enerji değerleri olmak zorundadır. Kısaca deneylerle de doğrulanan Kuantum mekaniğine göre, atomlar -273, 15 ° C 'de etrafıyla paylaşamayacağı bir enerjiye sahiptirler,Nernst bu sonuçlardan faydalanarak işi bir adım daha ileri götürdü. Ona göre mutlak sıfır noktası -273,15 ° C maksimum düzensizlikten çok düzensizliğin yokluğu yani mükemmel bir düzen halidir.

Enerji yoktan var edilemez , vardan yok edilemez.

Mutlak Sıfır Nedir?

Bir maddenin sıcaklığı onun atom ve moleküllerinin ortalama kinetik enerjilerinin bir ölcüsü idi.Öyleyse sıcaklık azaldığında iç enerji de azalır.O halde iç enerjinin sıfır olduğu veya artık daha fazla küçülemediği bir sıcaklık olmalıdır.Gerek teorik gerekse deneysel yolla elde edilen bu sıcaklık 273,16 °C dir.Bu sıcaklığa mutlak sıfır denir.Bu sıcaklıktan daha küçük sıcaklık elde etmek imkansızdır.Bu sıcaklığı sıfır kabul eden termometre Kelvin termometresidir.

Termodinamik Kanunu

BERKER PELİSTER 11-E 292


Comments

    There are no comments for this Glog.