musica entreguerres

In Glogpedia

by musicajpla
Last updated 7 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Music
Grade:
10

Toggle fullscreen Print glog
musica entreguerres

La música en el període d'entreguerres, busca una reorganització d'aquesta. D'aquesta forma sorgeixen nous estils i tendències musicals, que es basen en principis nous i diferents a la música tonal. Els estils més importants seran el neoclassicisme, el folkorisme i el dodecatonisme. També sorgirà un corrent que prioritza el paper social de la música; la música utilitària. La nova música popular moderna, el jazz influirà la música acadèmica tant a EUA com a Europa.

PAPER SOCIAL DE LA MÚSICA

MÚSICA UTILITÀRIAKurt Weill és el màxim representant d'aquesta tendència que es popularitza sobretot a Alemanya (República de Weimar) i que té per objectiu que la música que arribi al proletariat i que tingui un missatge compromès. Les obres més conegudes de Weill, L’Ópera de Tres Rals i Grandesa i Decadència de la Ciutat de Mahagony les fa en col•laboració amb el dramaturg Bertolt Brecht.

FOLKLORISMEAlguns compositors com Béla Bartók intenten trobar els seus nous principis compositius en la música popular allunyada de la tradició germànica.

Pulcinella (1920)

Grandesa i decadència de la ciutat de Mahagonny: Moon of Alabama (The Doors)

NEOCLASSICISMEIntenta reprendre els principis d'equilibri, objectivitat i música pura del classicisme del segle XVIII sense renunciar als avanços aconseguits a principis del segle XX. Pulcinella i la Simfonia dels Salms d'Ígor Stravinski són els millors exemples d'aquest estil.

DODECATONISMEA. Schönberg sistematitza l'atonalisme amb una tècnica compositiva que consisteix a organitzar les altures musicals en sèries de dotze sons que se succeeixen sense repetir cap fins a haver sonat tots i l'utilitzarà tant en obres instrumentals com vocals.

RECERCA DE NOUS SISTEMES D'ORGANITZACIÓ DE LA MÚSICA

L'Ópera dels Tres Rals: Mack Navalla

Concert per a violí i orquestra (1920)

Mikrokosmos vol 6. (1926-39)

LA INFLUÈNCIA DEL JAZZEl nou estil de moda, el jazz, no deixarà indiferents els compositors de música acadèmica. Els compositors europeus introdueixen pinzellades de jazz a le seves obres però la influència del jazz es notarà més profundament Els músics nordamericans com G. Gerswhin.

Rhapsody in blue (1924)

Ópera Porggy and Bess (1935)

LA MÚSICA


Comments

    There are no comments for this Glog.