Murens Fald

In Glogpedia

by Anneeg
Last updated 6 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Social Studies
Subject:
History

Toggle fullscreen Print glog
Murens Fald

Murens fald

Ronald ReaganRonald Reagan blev valgt som amerikansk præsident i 1980. Han var stærk modstander af sovjetisk indflydelse i hele verden og foretog adskillige initiativer over for Sovjet, så som militær støtte til modstandere af et kommunistisk styre. Derudover oprustede han USA, hvilket pressede et økonomisk kriseramt Sovjetunion til at reducere deres militær og støtte til andre kommunistiske lande.

Mikhail Gorbatjov M. Gorbatjov var sovjetisk leder fra 1985-1991. Han havde en anerledes tankegang og mere fremadrettede visioner for Sovjetunionen end hans forgængere. Sammen med Reagan fandt der vigtige nedrustningsforlag til stede og han indførte det, der i russiske folkemunde blev kaldt "glasnost" - åbenhed. Sovjet var desuden i økonomisk krise og Gorbatjov var derfor i mange henseende nødt til at samarbejde med USA.

Muren falderUnder Gorbatjovs ledelse af Sovjetiunionen, opstod der adskillige oprør og politisk frigørelse, f.eks. fik Polen som de første i østblokken en ikke-kommunistisk regering. En forklaring på opbrud kan bl.a. være det, at Gorbatjov ikke ønskede at gribe ind ved liberalisering pga. økonomisk krise samt et ønske om at nærme sig et samarbejde med USA og Vesteuropa.

Et genforenet landEfter en kædereaktion af lande som frigjorde sig fra det kommunstiske styre, blev Gorbatjov og den nyvalgte amerikanske præsident, George H. W. Bush, enige om et samlet Tyskland. Dette betød at delstaterne i DDR blev optaget som delstater i et forenent Tyskland, efter 45 års deling.

1980

Den kolde krig, ca. 1946-1990

1985

1989

1990


Comments

    There are no comments for this Glog.