Multimodalitats y multialfabetismes

In Glogpedia

by hiluna
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Computer Science

Toggle fullscreen Print glog
Multimodalitats y multialfabetismes

Helena Pérez Belmonte

A partir d'aquest vídeo podem observar la variació de les conseqüències de tenir mòbil segons l'ús que en facis d'aquest. Pot ser una eina devastadora per a controlar la població. O ser l'eina que ens ajudi a vèncer aquest control. També pot arribar a ser l'eina que ens ensenyi diferents tipus de multimodalitats i multialfabetismes. O que sigui l'eina que aboleixi alguns d'aquests i d'aquestes.

Ensenyament i Aprenentatge en la societat digital

Què he fet durant el Bloc II de l’assignatura?-Què concebem per multimodalitats i multialfabetismes?- Treball de recerca - Aportacions observades al fòrum de l'assignatura- Dues dinamitzacions sobre diferents articles

Dinamització 2:Concepte alfabetització: Als anys 50 va sorgir la TV a EEUU. A partir d'un succés històric -la TV- es crea una idea -educa amb una projecció de la infància: posició de receptors passius que no són crítics-.Perspectiva socio-cultural: no tothom interpreta la mateixa imatge de la mateixa manera. (Llavors l'alfabetització visual és saber interpretar un quadre, per exemple)Com entenem l'alfabetització a les escoles? De forma tècnica y no té res a veure amb la cultura visual (perspectiva socio-crítica enfocada en el fet de fer-los pensar).Reflexions de: De la alfabetización visual al alfabetismo de la cultura visual.

Un alfabetismo es la capacidad de interpretar y producir un determinado tipo de textos en su entorno cultural específico, así como de desenvolverse adecuadamente en ese entorno cultural. Todo alfabetismo consiste en un conjunto de técnicas aprendidas en el marco de la educación, bien sea formal o informal.Leer y escribir, no sólo es leer y escribir, sino entrar en la cultura fijando un concept0. Sacristán Lucas, Ana (?). El concepto de alfabetismo.

Dinamització 1: El concepte d'alfabetització com a adoctrinament acompanyat per un aprentatge ideològic. Sorgeix en el cotext de la revolució industrial i la segona guerra mundial en la que s'imposa la mecanització i l'inici del control de la població. Als anys 70: Paulo Freire diu que en l'aprenentatge ensenyar a llegir és ensenyar a comprendre, cosa que fomenta la cultura.

Què he après a travès del bloc 2?

ACTUALMENT TOTS SOM ANALFABETS D'ALGUNA COSA/ ASPECTE DE LA VIDA: com jo del Movie Maker !

BLOC 2. MULTIMODALITATS I MULTIALFABETISMES

Sobre l'article: Realizan con éxito primer experimento de Telepatía Digital de 1 cerebro a 3 cerebrosAquest experiment m'ha emocionat i atemorit alhora. Ja que encara que l'autor afirmi que amb aquest poden fer el bé. La seva utilització beneficiaria moltíssim a la humanitat, però amb un mal ús (segurament dels mateixos que la subvencionen) podria ser devastador.

Amb què ho he connectat fora de l'assignatura?

Quins interrogants m'ha suscitat?- Entendre aquesta modalitat d'avaluació com a multimodalitat. Jo crec que si en faig un parell més ja no hi seré analfabeta.- La conscienciació del ritme d'evolució fins i tot en les formes d'expressar-se i entendre les coses (multimodalitats i multialfabetismes), motivat pels requisits d'una societat digital creixent.- La necessitat de renovació (tant del professorat com del currículum) de l'escola per a ensenyar a comprendre aquestes modalitats i ser alfabets en tots els possibles multialfabetismes.


Comments

    There are no comments for this Glog.