Multimedijske Aplikacije

In Glogpedia

by Maria195
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Computer Science

Toggle fullscreen Print glog
Multimedijske Aplikacije

PRIMJENA

Multimedijske aplikacije dijelimo na samostalne multimedijske i mrežne multimedijske aplikacije.Interaktivan CD jedan je od oblika samostalne multimedijske aplikacije i prvenstveno je namijenjen lokalnoj uporabi na osobnom računalu. Mrežna multimedija uključuje VoD ili MoD spremišta ili aplikacije, video- konferencije i reproduciranje uživo.

PODJELA

VRSTE

•World Wide Web•Hipermedijskih courseware•Video konferencija•Video na zahtjev•Interaktivna TV•Groupware•Home Shopping•Igre•Virtualna stvarnost•Digitalni video editing •Multimedijske baze podataka•Društvene mreže

U poslovanju: marketing, prezentacije, reklame, simulacije, katalozi, on-line prodaja.Državna uprava: vojska je potaknula razvoj laserskih diskova i CD-ROM-ova za elektroničku dokumentaciju.Na javnim mjestima: hoteli, autobusne i željezničke postaje, trgovački centri, muzeji.Kućna uporaba: PC računala, Internet, Playstation, Nintendo...U obrazovanju: uključivanje studenata u izradu multimedijskeaplikacije, obrazovanje na daljinu.

Danas postoji izrazita povezanost između komunikacije i tehnologije. Najčešći načini prijenosa informacija su kroz filmove, fotografije, videa, odnosno kroz multimedijske aplikacije. Takvi načini prijenosa su brzi, sigurni i jasni. Omogućavaju jasno definirano ostvarenje dogovora i pogoduju sklapanju lijepih poznanstva.

Multimedija i 21. stoljeće

MULTIMEDIJSKE APLIKACIJE


Comments

    There are no comments for this Glog.